Letters

Gevaarlike etniese konflik heers

Daar word uit verskeie oorde aanbeveel om versigtigheidshalwe afgesonderde oop vlaktes te vermy en eerder tussen beboude gebiede te beweeg.

Municipality’s overdue debt must be made public

This is to determine why the water supply in Venterspost has been repeatedly interrupted for more than two months.

Good job, councillor

Thanks for the speedy result in having the manhole cover replaced.

Ons alma mater-heenkome verkeer nou in ‘n cul-de-sac

Oorspronklike verskuifdes van Toekomsville, Randfontein ou-lokasie en die Kaapse Kleurling Nedersetting (ons Hinterland en alma mater-heenkome) verkeer nou in ‘n cul-de-sac wat betref hulle ‘Toekoms’ en ‘Rus’ waarna hulle uitgesien het.

An open letter to the Mayor

Open letter to the Honorable Mayor, Mzi Khumalo of Rand West City Local Municipality regarding service delivery.
Top